XSBTR - SXBTR - Xo So Ben Tre - Kết Quả Xổ Số Bến Tre XSBTR - SXBTR - Xo So Ben Tre - Cập nhật kết quả xổ số Bến Tre [DayOfWeekFull] trực tiếp nhanh chóng, chính xác. KQXSBTR, xổ số Bến Tre, XSBTR hom nay http://travelbucketlistideas.com/ben-tre-btr.rss travelbucketlistideas.com travelbucketlistideas.com:http://travelbucketlistideas.com/rss.html 23/01/2022 13:03:13 23/01/2022 13:03:13 XSBTR - SXBTR - Xo So Ben Tre - Kết Quả Xổ Số Bến Tre G.8: 24 G.7: 537 G.6: 3532 - 0166 - 0041 G.5: 2789 G.4: 99587 - 47534 - 04194 - 68916 - 45064 - 62051 - 05973 G.3: 82935 - 85598 G.2: 84097 G.1: 53451 DB6: 834776 http://travelbucketlistideas.com/xsbtr-18-01-2022.html 18/01/2022 XSBTR - SXBTR - Xo So Ben Tre - Kết Quả Xổ Số Bến Tre G.8: 33 G.7: 966 G.6: 4852 - 7562 - 5253 G.5: 0373 G.4: 18719 - 34987 - 39469 - 75556 - 19296 - 94944 - 49810 G.3: 85401 - 65109 G.2: 06106 G.1: 64563 DB6: 105961 http://travelbucketlistideas.com/xsbtr-11-01-2022.html 11/01/2022 XSBTR - SXBTR - Xo So Ben Tre - Kết Quả Xổ Số Bến Tre G.8: 88 G.7: 051 G.6: 6993 - 7155 - 7209 G.5: 4691 G.4: 72225 - 41206 - 04998 - 01835 - 27069 - 36910 - 35658 G.3: 01905 - 09574 G.2: 49230 G.1: 99332 DB6: 807857 http://travelbucketlistideas.com/xsbtr-04-01-2022.html 04/01/2022 XSBTR - SXBTR - Xo So Ben Tre - Kết Quả Xổ Số Bến Tre G.8: 39 G.7: 596 G.6: 2053 - 9530 - 7108 G.5: 1262 G.4: 88338 - 41236 - 79418 - 31763 - 27191 - 92526 - 42341 G.3: 34677 - 97832 G.2: 09515 G.1: 13402 DB6: 255913 http://travelbucketlistideas.com/xsbtr-28-12-2021.html 28/12/2021