XSBDI - SXBDI - Xo So Binh Dinh - Kết Quả Xổ Số Bình Định XSBDI - SXBDI - Xo So Binh Dinh - Cập nhật kết quả xổ số Bình Định [DayOfWeekFull] trực tiếp nhanh chóng, chính xác. KQXSBDI, xổ số Bình Định, XSBDI hom nay http://travelbucketlistideas.com/binh-dinh-bdi.rss travelbucketlistideas.com travelbucketlistideas.com:http://travelbucketlistideas.com/rss.html 23/01/2022 17:05:15 23/01/2022 17:05:15 XSBDI - SXBDI - Xo So Binh Dinh - Kết Quả Xổ Số Bình Định G.8: 19 G.7: 021 G.6: 7995 - 9883 - 6971 G.5: 1912 G.4: 60598 - 40197 - 02687 - 17494 - 32154 - 22735 - 38813 G.3: 49263 - 48944 G.2: 56280 G.1: 37451 DB6: 263295 http://travelbucketlistideas.com/xsbdi-20-01-2022.html 20/01/2022 XSBDI - SXBDI - Xo So Binh Dinh - Kết Quả Xổ Số Bình Định G.8: 66 G.7: 355 G.6: 5693 - 0704 - 9824 G.5: 7744 G.4: 46989 - 57286 - 35414 - 01878 - 93106 - 11539 - 68467 G.3: 96836 - 08565 G.2: 78949 G.1: 21142 DB6: 483609 http://travelbucketlistideas.com/xsbdi-13-01-2022.html 13/01/2022 XSBDI - SXBDI - Xo So Binh Dinh - Kết Quả Xổ Số Bình Định G.8: 06 G.7: 410 G.6: 3654 - 1585 - 6612 G.5: 4309 G.4: 64782 - 73187 - 17979 - 53558 - 14293 - 32029 - 84530 G.3: 82601 - 36876 G.2: 10622 G.1: 50377 DB6: 601396 http://travelbucketlistideas.com/xsbdi-06-01-2022.html 06/01/2022 XSBDI - SXBDI - Xo So Binh Dinh - Kết Quả Xổ Số Bình Định G.8: 75 G.7: 404 G.6: 9385 - 6570 - 8095 G.5: 0350 G.4: 74270 - 32516 - 71904 - 67385 - 10004 - 67001 - 32941 G.3: 08079 - 21758 G.2: 64644 G.1: 71486 DB6: 149395 http://travelbucketlistideas.com/xsbdi-30-12-2021.html 30/12/2021