XSHP - SXHP - Xo So Hai Phong - Kết Quả Xổ Số Hải Phòng XSHP - SXHP - Xo So Hai Phong - Cập nhật kết quả xổ số Hải Phòng [DayOfWeekFull] trực tiếp nhanh chóng, chính xác. KQXSHP, xổ số Hải Phòng, XSHP hom nay http://travelbucketlistideas.com/hai-phong-hp.rss travelbucketlistideas.com travelbucketlistideas.com:http://travelbucketlistideas.com/rss.html 23/01/2022 16:24:58 23/01/2022 16:24:58 XSHP - SXHP - Xo So Hai Phong - Kết Quả Xổ Số Hải Phòng DB: 78645 G.1: 59320 G.2: 60922 - 13571 G.3: 98561 - 36592 - 08310 - 87527 - 69546 - 91981 G.4: 5148 - 3989 - 1540 - 4501 G.5: 7830 - 7306 - 3903 - 7908 - 8651 - 4668 G.6: 702 - 963 - 616 G.7: 54 - 12 - 11 - 48 http://travelbucketlistideas.com/xshp-21-01-2022.html 21/01/2022 XSHP - SXHP - Xo So Hai Phong - Kết Quả Xổ Số Hải Phòng DB: 87219 G.1: 41662 G.2: 25784 - 04591 G.3: 53967 - 29518 - 49002 - 23626 - 19804 - 68246 G.4: 2270 - 0353 - 0360 - 0778 G.5: 5711 - 8416 - 3292 - 9334 - 8232 - 4238 G.6: 229 - 597 - 329 G.7: 30 - 67 - 18 - 05 http://travelbucketlistideas.com/xshp-14-01-2022.html 14/01/2022 XSHP - SXHP - Xo So Hai Phong - Kết Quả Xổ Số Hải Phòng DB: 33657 G.1: 64428 G.2: 76753 - 78236 G.3: 08301 - 43232 - 45167 - 12813 - 87318 - 97658 G.4: 1604 - 7530 - 3791 - 3633 G.5: 3764 - 9452 - 9303 - 1864 - 7747 - 7150 G.6: 848 - 337 - 163 G.7: 14 - 31 - 60 - 02 http://travelbucketlistideas.com/xshp-07-01-2022.html 07/01/2022 XSHP - SXHP - Xo So Hai Phong - Kết Quả Xổ Số Hải Phòng DB: 24147 G.1: 35164 G.2: 87843 - 42697 G.3: 22411 - 02874 - 67669 - 03425 - 54307 - 07126 G.4: 8465 - 1766 - 0490 - 9892 G.5: 0188 - 3269 - 6892 - 2498 - 1980 - 6400 G.6: 848 - 991 - 747 G.7: 00 - 37 - 75 - 30 http://travelbucketlistideas.com/xshp-31-12-2021.html 31/12/2021